Ανάκτηση δεδομένων

Ολοι γνωρίζουμε την σπουδαιότητα των αρχείων μας, αλλά ελάχιστοι προνοούν για Backup. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι τα συνήθη μέσα αποθήκευσης δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα, η απώλεια αρχείων είναι πολύ πιθανή. Σε τέτοια δυσάρεστη περίπτωση, αναλαμβάνουμε την ανάκτηση των πολύτιμων δεδομένων σας από οποιοδήποτε προβληματικο μέσο, με ταχύτητα αξιοπιστία αλλά και απόλυτη εχεμύθεια.