Συστήματα παρακολούθησης

Αναλαμβάνουμε την ασφάλεια των χώρων σας, καλύπτοντάς τους μετα πιο σύγχρονα ip συστήματα παρακολούθησης. Με δικτυακές κάμερες υψηλής ανάλυσης (Hi Definition), με δικτυακά καταγραφικά, θα έχετε τον πλήρη έλεγχο του χώρου σας και φυσικά, την δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακά από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου!